Statutul Societatii Romane de Medicina Reproductiva

Statutul Societatii Romane de Medicina Reproductiva

Citeste Ghidul pentru bune practici in laboratoarele FIV

Scopul Asociatiei este acela de a crea un cadru organizatoric adecvat pentru toti specialistii cu preocupari in domeniul medicinei reproductive, in vederea imbunatatirii continue a cercetarii si practicii in acest domeniu.


Scopul general al Asociatiei va putea fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective:


1. elaborarea, adoptarea si implementarea de criterii, norme si programe de formare, certificare, acreditare, precum si de norme etice si deontologice, in acord cu standardele internationale si cu legislatia in vigoare;


2. incurajarea si sustinerea cercetarii stiintifice in stiintele medicinei reproductive (cercetarea fundamentala si aplicativa, cantitativa si calitativa, cercetarea orientata pe rezultate, pe procese si pe factorii comuni si specifici ai schimbarii etc.) si a cercetarii interdisciplinare si transdisciplinare;


3. asigurarea unui cadru de intalnire, dialog si dezbatere constructiva intre specialistii reprezentanti ai diferitelor domenii relationate si intre acestia si public;


4. reunirea si organizarea profesionistilor in stiintele medicinei reproductive din tara noastra intr-un cadru legal, care sa reglementeze drepturile si obligatiile acestora, precum si cooperarea lor cu profesionistii in domeniu din alte tari;


5. consolidarea increderii diferitelor segmente de public in activitatea desfasurata de stiintele medicinei reproductive, , in specialistii care o desfasoara, precum si in cei care solicita asistenta din partea specialistilor;


6. protejarea si apararea drepturilor membrilor, colaboratorilor si organizatiilor afiliate (daca va fi cazul), sustinerea si reprezentarea la nivel national si international a intereselor acestora;


7. elaborarea de proiecte/programe prin care se va realiza scopul asociatiei;


8. atragerea de resurse diverse si facilitarea accesului specialistilor la aceste resurse;


9. informarea publicului si a specialistilor in stiintele medicinii reproductive in legatura cu domeniile de interes si cultivarea unor relatii colegiale corecte, a loialitatii fata de public si fata de beneficiarii activitatii desfasurate de specialisti;


10. organizarea unor colaborari cu autoritati si institutii, incheierea de parteneriate, schimburi de experienta si formularea unor luari de atitudine comune cu organizatii (guvernamentale si non-guvernamentale) din tara si strainatate in domeniile de interes ale asociatiei;


11. obtinerea la nivel national a unor date coerente legate de nivelul statistic al inferfilitatii ca boala si mediatizarea/popularizarea importantei medicinei reproductive si a reproducerii umane asistate;


12. militarea pentru crearea unui cadru legislativ coerent aflat in conformitate cu realitatile romanesti si aliniat totodata la cerintele si legislatia europeana, astfel incat sa se poata asigura cel mai bun cadru lucrrativ pentru specialistii din domeniul medicinei reproductive;


13. organizarea de cursuri de specialitate precum si crearea unor publicatii de specialitate;


14. efectuarea demersurilor necesare pe langa forurile competente pentru introducerea specialitatii de embriolog in Romania;


15. elaborarea unui proiect de lege care sa reglementeze domeniul reproducerii umane asistate.